خبر رضایی از شروع یک قیام اجتماعی جدید

منبع: برترین ها

22

1399/10/19

07:33


دبیر مجمع ت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گام دوم انقلاب را یک تحول بزرگ و مردمی دانست.شخیص مصلحت نظام، گام دوم انقلاب را یک تحول بزرگ و مردمی دانست.

برترین‌ها: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گام دوم انقلاب را یک تحول بزرگ و مردمی دانست.

حسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت؛

«گام دوم‌ انقلاب یک تحول بزرگ و مردمی است. برخی می‌خواهند با عادی سازی گام دوم، نگذارند تبدیل به یک قیام و نهضت شود. این قیام با جریان "مبارزه با فساد" شروع شد، با بعثت "تشییع پیکر شهید سلیمانی" جان تازه گرفت و با تشکیل "مجلس انقلابی و جوان" ادامه یافت. این سه نشانه، بیانگر شروع یک قیام اجتماعی و مردمی است.»