فاکس نیوز گزارش داد، وزیر آموزش شامگاه پنجشنبه با انتقاد از شورش روز چهارشنبه در پایتخت آمریکا و یورش طرفداران ترامپ درکنگره، استعفا داد.

وی در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشت: هیچ تردیدی نیست که لفاظی‌های شما بر این اوضاع اثر داشت. این نقطه عطفی برای من است.

پیش از دیواس، الین چائو وزیر حمل و نقل از دولت ترامپ استعفا داد و دلیل آن را شورش روز چهارشنبه هواداران ترامپ اعلام کرد.

وی تاکید کرد: ما می‌بایست موفقیت‌های دولت شما را به نیابت از مردم آمریکا برجسته می‌کردیم و جشن می‌گرفتیم. در عوض ، ما مانده‌ایم که آشفتگی ناشی از تظاهرکنندگان خشن را که در تلاش برای تضعیف تجارت مردم بودند ، بیش از حد کنگره ایالات متحده را پاک کنیم.

وی گفت: ما باید موفقیت های دولت شما را به نیابت از مردم آمریکا برجسته و جشن بگیریم. در عوض، ما مانده‌ایم که آشفتگی ناشی از تظاهرکنندگان خشنی که کنگره ایالات متحده را در تلاش برای تضعیف امور مردم غارت کردند، پاک کنیم.

سناتور الیزابت وارن در واکنش به این استعفا نوشت: بتسی دیواس هرگز وظیفه خود را برای کمک به دانش‌آموزان آمریکا انجام نداده است.

وی افزود: من یک ذره تعجب نمی‌کنم که او ترجیح می‌دهد تا کار را ترک کند تا اینکه برای اجرای متمم ۲۵ قانون اساسی اقدام کند.

این سناتور دموکرات ادامه داد: رهایی خوش باد پتسی. شما بدترین وزیر آموزش بوده‌اید.