هیل گزارش داد، «جان بولتون» که بیش از یکسال در سمت مشاور امنیت ملی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی آمریکا فعالیت کرده است، با برکناری ترامپ در مدت زمان اندک تا پایان دوره ریاست جمهوری اش مخالفت کرد.

بولتون در مصاحبه ای که با پایگاه خبری هیل انجام داد، گفت: «هرکسی که از برکناری او [ترامپ] طرفداری می کند یا سعی می کند او را از سمت خود برکنار کند، باید بتواند ثابت کند که این اقدام وضعیت را بهتر می کند».

وی در ادامه افزود: «و من مشکلی را که وجود دارد، انکار نمی کنم، با این حال فکر نمی کنم که هیچ منطق حقیقی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه هرکدام از راه حلهای جایگزین [اصلاحیه ۲۵ قانون اساسی یا استیضاح] وضعیت را بهتر خواهد کرد».

این اظهارات بایدن در حالی مطرح می شود که اکثر قانونگذاران دموکرات کنگره و حتی شماری از جمهوریخواهان در واکنش به شورش حامیان ترامپ در مقابل کنگره و یورش ناگهانی آنها به داخل ساختمان که به گفته چهره های سرشناس حزب دموکرات آمریکا با تحریک و تشویق ترامپ صورت گرفته، خواستار برکناری رئیس جمهور با استناد به بخش چهارم اصلاحیه ۲۵ اُم قانون اساسی شده اند.