بزرگترین پیچ‌راه گیاهی آبی جهان

منبع: برترین ها

45

1399/10/19

08:43


نمایی هوایی که بزرگ‌ترین ماز (پیچ‌راه) گیاهی آبی جهان را در ناحیه تالابی دریاچه دازونگ در ایالت جیانگسو در شرق چین نشان می‌دهد.

همشهری آنلاین نوشت: نمایی هوایی که بزرگ‌ترین ماز (پیچ‌راه) گیاهی آبی جهان را در ناحیه تالابی دریاچه دازونگ در ایالت جیانگسو در شرق چین نشان می‌دهد.

بزرگترین پیچ‌راه گیاهی آبی جهان

مطالب مشابه