سال گذشته و بعد از استعفای مهدی تاج، نام سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به عنوان یکی از کاندیداهای ورود به انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح شد اگرچه وی آن را تکذیب کرد.

صالحی امیری اما طی هفته‌های گذشته و پیش از آغاز ثبت نام کاندیداهای فدراسیون فوتبال، موضوع حذف نام کمیته ملی المپیک از مجمع این فدراسیون و اعتراضات مطرح شده به فدراسیون بین‌المللی فوتبال و مذاکره با کمیته بین‌المللی المپیک را مطرح کرد.

در عین حال البته صالحی امیری تأکید دارد که این اقدامات در راستای حفظ جایگاه کمیته ملی المپیک انجام شده و دلیلی بر ورودش بر انتخابات فدراسیون فوتبال نیست.

رئیس کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من به جامعه ورزش برای حضور چهار ساله در کمیته ملی المپیک تعهد دارم و تا پایان این دوره متعهد خواهم ماند.

وی با یادآوری اینکه یک سال تا پایان دوره ریاستش باقی مانده، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه چهار ساله در کمیته ملی المپیک حاضر شدم و باید آن را به اتمام برسانم. بنابراین هیچ برنامه‌ای برای انتخابات فوتبال ندارم و به هیچ وجه به آن ورود نمی‌کنم.

صالحی امیری با یادآوری اقدامات صورت گرفته در راستای اضافه شدن نام کمیته ملی المپیک به مجمع فدراسیون فوتبال تصریح کرد: این اقدامات در راستای حفظ جایگاه کمیته انجام شده است. شخصاً هم هیچ برنامه‌ای ندارم جز انجام مأموریتم برای رسیدگی به فدراسیون‌ها و پیگیری وضعیت ورزشکاران تیم‌ها جهت حضور در المپیک.

رئیس کمیته ملی المپیک در همین راستا با یادآوری پرداخت صد درصدی بودجه فدراسیون‌ها در سال جاری، از پرداختی جدید به آنها خبر داد و گفت: میزان بودجه تخصیصی به فدراسیون‌ها در سال جاری به سقف ۱۲۰ درصد خواهد رسید. موافقت آقای نوبخت در این زمینه را گرفتیم و پیگیر دریافت اعتبار لازم هستیم.

صالحی امیری تأکید کرد: دو هفته پیش ۶ میلیارد تومان دریافتی از دولت داشتیم که بخشی از آن برای کمک به فدراسیون‌ها هزینه شد. طبق مصوبه جدید هم ۴ میلیارد اعتبار خواهیم گرفت.

وی همچنین گفت: پرداخت نیمی از مرحله سوم حقوق ورزشکاران المپیکی از دیگر اقدامات کمیته ملی المپیک است که طی ماه‌های آینده انجام می‌شود.