پس از رایزنی های متعدد دبیرمجمع تشخیص مصلحت، او به این نتیجه رسیده که در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به عنوان کاندیدا حضور پیدا کند.

افرادی که اخیرا با محسن رضایی دیدار کرده اند می گویند در اظهارات او عزم جدی برای حضور در 1400 را کاملا احساس کرده اند.

رضایی در سال 1384 نیز وارد عرصه انتخابات شد و با اینکه قول داد تا آخر خواهد ماند، چندروز قبل از برگزاری انتخابات انصراف داد. او در سال 1388 نیز رقیب احمدی نژاد،کروبی و موسوی بود و رتبه آخر را در میزان کسب رای بدست آورد.