روسیا الیوم گزارش داد، کایلی مک انانی، سخنگوی کاخ سفید در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از حمله به ساختمان کنگره گفت که خشونت در کنگره "غیرقابل قبول" است و بر ضرورت پیگرد ناقضان قانون تأکید کرد.

وی تاکید کرد که کاخ سفید خشونت اخیر در واشنگتن را" وحشتناک" می داند.

این مسئول آمریکایی افزود که ترامپ و همه کارمندان دولت وی "آن را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می کنند."

مک انانی گفت که تیم کاخ سفید در حال کار بر روی انتقال منظم قدرت به رئیس جمهور منتخب است و افزود که زمان اتحاد آمریکا و رد خشونت در واشنگتن فرا رسیده است.