عکس شوکه کننده و تاسف بار از یک نانوایی در تهران

عکس شوکه کننده و تاسف بار از یک نانوایی در تهران


منبع: پرشین وی

190

1399/10/19

11:17


نان یکی از مهم ترین و اساسی ترین خوراکی های ماست و با گران شدن آن زندگی ما تحت تاثیر قرار می گیرد.

عکس شوکه کننده و تاسف بار از یک نانوایی در تهران

برخی نانوایی ها که آرد یارانه ای دریافت می کنند با دروغ و با توجه به شرایط جامعه سعی می کنند برای درآمد بیشتر سر مردم کلاه بگذارند و نان خود را گران تر از لیست مصوب به مردم بفروشند. با پرشین وی همراه باشید تا عکس تاسف باری از تخلف نانوایی در تهران را ببینید.

تخلف نانوایی

یک نانوایی خوب چه نانوایی است؟

شاید امروز مانند گذشته ها دیگر از آن صف های عجیب و غریب نانوایی خبری نباشد زیرا هم تعداد
نانوایی ها زیادتر شده و هم ظرفیت تولیدشان افزایش یافته اما هنوز هم باید همانند گذشته
وظایفشان را به درستی انجام دهند.

نانوایی ها به دو صورت آزادپز و با آرد دولتی نان عرضه می کنند
که با توجه به عرضه نان با آرد دولتی و آزاد تفاوت قیمتی بین این
دو وجود دارد. اما نانوایی آزاد پز که با آرد غیر یارانه ای فروش
نان دارد، باید حتما از تابلوی عرضه نان به صورت آزادپز استفاده کند.

این تابلو باید در معرض دید مشتری قرار داشته باشد.نانوایی باید
برای تمامی نانواها و شاگردانش گواهی بهداشت داشته باشد،
همچنین پروانه بهداشتی برای نانوایی نیز باید در معرض دید
عموم قرارداشته باشد. اما تنها نبود این مجوز ها و تابلوها تخلفات
یک نانوایی محسوب نمی شود. موارد دیگر نیز شامل تخلف
یک نانوا و یا نانوایی است که در صورت وجود آن می توانید از نانوایی شکایت کرده و تخلفات آن را اعلام کنید.

تخلف نانوایی در ارائه نان

تخلف نانوایی

تخلف نانوایی

– انباشته کردن نان: هر نانوایی در صورت وجود نان در ساعات کاری
خود باید به مشتریان نان عرضه کند. انباشت غیرمجاز نان برای فروش بیرونی از تخلفات نانوایی ها محسوب می شود.

– کم فروشی از حیث وزن و مقدار: وزن مصوب هر نان توسط تعزیرات
حکومتی از پیش به نانوایی اعلام شده و نانوا موظف است آن را در معرض
دید قرار دهد، نباید نان ارائه شده نانوایی کمتر یا بیشتر از مقدار تعیین شده باشد.

– عدم عرضه نان مرغوب و بهداشتی یا به عمل نیامدن خمیر

– ایجاد نارضایتی در مردم و اعمال تبعیض در عرضه نان

–  اضافه کردن کنجد در پخت نان بدون درخواست مشتری به انگیزه عدم رعایت نوبت

– گران فروشی

تخلف نانوایی

گران فروشی در نانوایی

گران فروشی در نانوایی

– فروش آرد

– هر نوع تغییر غیر مجاز در نوع پخت که باعث افزایش قیمت شود، مثل شیرمال کردن ، روغنی کردن  و
خشکه پزی

– تعطیل خودسرانه نانوایی در ساعات کار

– عدم حضور و تصدی تمام وقت صاحب پروانه در مغازه نانوایی

– واگذاری پروانه به غیر به هر شکل ممکن

– جا به جایی سهمیه آرد دولتی با دیگران

تخلف در نانوایی

تخلف در نانوایی

– تبدیل خودسرانه نوع پخت و عدم مطابقت با پروانه

– عدم نصب تابلوی مشخصات نانوایی و عدم اعلام ساعات پخت و ایام کشیک

خراسان ـ فردا

مطالب مشابه