حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب در بخشی از بیانات امروزشان به مناسبت حماسه ۱۹ دی، فرمودند: جبهه غرب موظف است تحریم ملت ایران را خاتمه بدهند، آنها باید تحریم ها را به فوریت متوقف کنند این وظیفه آنهاست باید همه تحریم ها را بردارند.

ایشان تاکید کردند: این حرکت خائنانه است و دشمنی بزرگ و بی جهت با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی است. 

رهبری معظم فرمودند: آنها باید تحریم را بردارند و ما باید اقتصادمان را طوری برنامه ریزی کنیم که با وجود تحریم اقتصادمان را اداره کنیم. فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد. البته تحریم ها به تدریج درحال بی اثر شدن است اما بر فرض اینکه تحریم هم باقی بماند ما باید اقتصاد کشور را طوری برنامه ریزی کنیم که با بازیگری های دشمن دچار مشکل نشویم.