تعرفه تحلیل و آموزش سرمایه گذاری با سود نیوز : دی ۹۹

منبع: ساتین

59

1399/10/19

12:48

ضمن تشکر از علاقمندان وبلاگ، به اطلاع می رسانیم از اول دی ماه ۹۹پسورد مطالب وبلاگ بروز خواهد شدلذا علاقمندانی که مایل به دریافت پسورد می باشند می توانند مبلغ هشتاد هزار تومان به حساب زیر به نام رهام جعفری واریز نمایند. شماره کارت بانک سامان :    ۷۳۱۵ ۰۳۸۴ ۸۶۱۰ ۶۲۱۹شماره حساب بانک سامان : ۱-۲۹۴۱۷۲-۸۰۰-۸۰۲شماره شبا     IR42 0560 0802 8000 0294 1720 01 سپس نام درخواست کننده، ۴ رقم آخر کارت، جزییات پرداخت و زمان پرداخت و شماره موبایلتانرا به [email protected] ارسال فرمایید.  قابل ذکر است مبلغ فوق جهت استفاده از مباحث وبلاگ از  اول دی ماه تا پایان دی ماه۹۹ خواهد بود. مباحث دارای پسورد در وبلاگ شامل مطالب: گروه اخبار ویژه کاربران گزارش های موردی و خاصنگاه ویژه به بازار سهاملیست سهام برای بررسی و تحلیلشنیده ها و شایعات از بازار و سهامبرخی آموزش هامی باشد. توجه توجهوبلاگ اول گروه  :  www.epsnews.blogfa.comدر صورت بروز نشدن وبلاگ اول به وبلاگ دوم مراجعه کنید. وبلاگ دوم گروه  :www.epsnews.blogsky.com****************************************************************** وبلاگ سوم گروه  :ww.epsnews.mihanblog.com 

مطالب مشابه