صدیقی: آقای مصباح حین غسل چشمش را باز کرد

منبع: برترین ها

58

1399/10/19

14:43


حجت الاسلام کاظم صدیقی در در یک برنامه شبکه قرآن صداوسیما گفت: آیت الله مصباح هنگام غسل چشمش را باز کرد، یک نگاه مهربانانه کرد و چشمانش را بست.

انتخاب: حجت الاسلام کاظم صدیقی در در یک برنامه شبکه قرآن صداوسیما گفت: آیت الله مصباح هنگام غسل چشمش را باز کرد، یک نگاه مهربانانه کرد و چشمانش را بست.

صدیقی: آقای مصباح حین غسل چشمش را باز کرد

مطالب مشابه