رشد قیمت خودرو در هفته اخیر در حالی شکل گرفت  که با گشتی در بازار خودرو می توان گفت هنوز تقاضا به بازار بازنگشته و خریداران همچنان به بازار روی خوش نشان نداده اند، با این شرایط می توان گفت قیمت های که در هفته سپری شده برای خودروهای پرطرفدار اعلام شده ماحصل عرضه و تقاضا نبوده است و شرایط و جو روانی در این میان نقشی پررنگ داشته‌اند.

اما چه عواملی باعث شد تا بازار خودرو در هفته سپری شده مجددا در مسیر رشد قیمت قرار گیرد؟ در این زمینه می توان به عوامل درونی و بیرونی اشاره کرد.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «کدام خودروی داخلی بر سکوی اول رشد قیمت ایستاد + جدول» بخوانید.