دفن طبیعت بکر منطقه ایذه زیر انبوهی از زباله!

منبع: برترین ها

38

1399/10/19

15:46


براساس گزارشات منابع محلی از منطقه "کِفت رمه چر" از توابع شهرستان ایذه، زباله‌های غیربهداشتی رها شده در ابتدای این جاده باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در پیکره طبیعت بکر این منطقه گردیده است.

فرارو: براساس گزارشات منابع محلی از منطقه "کِفت رمه چر" از توابع شهرستان ایذه، زباله‌های غیربهداشتی رها شده در ابتدای این جاده باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در پیکره طبیعت بکر این منطقه گردیده است.

 به گفته افراد مطلع و فعالین اجتماعی، یکی از نگرانی‌های عمده در این رهاسازی، علاوه بر آلودگی محیط پیرامون خطر جدی آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و انتشار بیماری‌های خطرناک در شرایط فعلی است.

دفن طبیعت بکر منطقه ایذه زیر انبوهی از زباله!

مطالب مشابه