برخی دوقلو‌های همسان DNA یکسانی ندارند!

منبع: برترین ها

49

1399/10/19

15:54


نتایج یک مطالعه جدید در ایسلند حاکی از اینست که تمام DNA دوقلوهای همسان مشترک نیستند و برخی دوقلوهای همسان DNA یکسانی ندارند.

خبرگزاری ایسنا: نتایج یک مطالعه جدید در ایسلند حاکی از اینست که تمام DNA دوقلوهای همسان مشترک نیستند و برخی دوقلوهای همسان DNA یکسانی ندارند.

 به نقل از لایوساینس، برطبق گزارش محققان در هفتم ماه ژانویه در نشریه "نیچر ژنتیک"(Nature Genetics) به طور متوسط دوقلوهای همسان ۵.۲ تفاوت(جهش) ژنتیکی دارند. این یافته‌ها از این جهت حائز اهمیت است زیرا این دوقلوهای همسان که دوقلوهای تک سلولی نیز نامیده می‌شوند(زیرا از یک تخمک بارور حاصل می‌شوند) معمولا برای تشخیص آن که آیا صفات خاص و بیماری‌های آنها تحت تاثیر ژنتیک آنها است و یا محیطی که در آن زندگی می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گرفته‌اند. تصور می‌شد دوقلوهای همسان از نظر ژنتیکی یکسان هستند و تفاوت در سلامتی آنها درنتیجه‌ی محیطی است که در آن قرار گرفته‌اند اما یافته‌های جدید نشان می‌دهد که برخی تفاوت‌ها ناشی از تفاوت ژنتیکی آنهاست.

برخی دوقلو‌های همسان DNA یکسانی ندارند!

محققان در ایسلند ترکیب کامل ژنتیکی (ژنوم) ۳۸۱ دوقلوی همسان را رمزگشایی کردند. از این تعداد ۳۸ دوقلو ژنتیک یکسان داشتند اما اکثر آنها تفاوت‌هایی در ژنتیک خود نشان دادند که احتمالا در اوایل دوره‌ی رشد(یا درست پیش از زمانی که تخمک به دو بخش تقسیم می‌شده یا کمی پس از تقسیم) ایجاد شده است. بعضی از دوقلوها تفاوت ژنتیکی زیادی داشتند به طور مثال ۳۹ دوقلو از این گروه بیش از ۱۰۰ اختلاف در ژنومشان نشان دادند.

یافته‌ها درمورد الگوهای جهش در دوقلوها نشان می‌دهد که هنگام تشکیل این نوزادان، تخمک به طور دقیق و منظم تقسیم نمی‌شود. بعضی از این دوقلوها در اثر جدا شدن یک سلول یا گروه کوچکی از سلول‌ها ایجاد شوند و تعداد سلول‌هایی که رویان از آن ایجاد می‌شود می‌تواند باعث این تغییرات ژنتیکی شود و هرچه تفاوت در تعداد سلول‌ها بیشتر باشد تفاوت بین دوقلوهای همسان نیز بیشتر می‌شود.

مطالب مشابه