تصاویری از بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویری از بازگشایی بازار «پروانه» در تهران


منبع: برترین ها

70

1399/10/19

16:14


آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه در اراضی عباس‌آباد با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد. جمعه بازار پروانه به دلایل مختلف از جمله کرونا بسته شده بود.

خبرگزاری ایرنا: آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه در اراضی عباس‌آباد با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد. جمعه بازار پروانه به دلایل مختلف از جمله کرونا بسته شده بود.

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

تصاویر؛ بازگشایی بازار «پروانه» در تهران

مطالب مشابه