کنایه مشاور نمکی به طرفداران واکسن آمریکایی

منبع: برترین ها

31

1399/10/19

16:29


دکتر محمداسماعیل اکبری، مشاور عالی وزارت بهداشت به طرفداران واکسن آمریکایی کنایه زد.

خبرگزاری میزان: دکتر محمداسماعیل اکبری، مشاور عالی وزارت بهداشت به طرفداران واکسن آمریکایی کنایه زد.

کنایه مقام وزارت بهداشت به طرفداران واکسن آمریکایی

مطالب مشابه