القدس العربی گزارش داد، سازمان ملل یک آلمانی و کارشناس علوم سیاسی به نام فولکر بیرتس را به عنوان فرستاده ویژه این سازمان به سودان انتخاب کرد.

وی ۶۲ سال سن دارد و به عنوان رئیس هیئت سازمان ملل در سودان مأموریت خود را آغاز می‌کند.