نظرسنجی دریاره مقصر حمله به کنگره آمریکا

منبع: برترین ها

49

1399/10/19

17:47


نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد اکثر جمهوریخواهان معتقدند جو بایدن پیروز انتخابات جنجالی آمریکا مقصر هجوم طرفداران ترامپ به کنگره آن کشور است.

خبرگزاری تسنیم: نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد اکثر جمهوریخواهان معتقدند جو بایدن پیروز انتخابات جنجالی آمریکا مقصر هجوم طرفداران ترامپ به کنگره آن کشور است.

این نظرسنجی توسط «یوگاو داریکت» ( YouGov Direct) و با مشارکت 1450 نفر مصاحبه شونده صورت گرفته است.

بر اساس این نظر سنجی 52 درصد جمهوریخواهان معتقدند به جای ترامپ باید بایدن را مقصر اصلی اتفاقات کنگره آمریکا معرفی کرد.

تنها 26 درصد جمهوریخواهان گفته‌اند ترامپ عامل اصلی این اتفاق است و همچنین 26 درصد گفته‌اند جمهوریخواهان در کنگره مقصر هستند کسانی که وعده داده بودند مانع از تایید رسمی جو بایدن به عنوان پیروز انتخابات خواهند شد.

در همین حال، 45 درصد مصاحبه شوندگان گفته‌اند فعالانه از اقدام معترضان در کنگره حمایت می کنند و 43 درصد مخالفت کرده‌اند.

مطالب مشابه