توصیه سازمان جهانی بهداشت: دو دز واکسن کرونا را طی 21 تا 28 روز بزنید

منبع: همگردی

42

1399/10/19

19:02


یورو نیوز/ سازمان جهانی بهداشت جهانی می گوید در کشورهایی که شیوع ویروس کرونا در آنها زیاد است، بیماران مبتلا به کووید19 باید واکسن فایزر-بیون تک را در دو دُز طی 21 تا 28 روز مصرف کنند.

الخاندرو کراویوتو، رئیس گروه راهبردی و مشورتی کارشناسان واکسیناسیون سازمان جهانی بهداشت روز سه شنبه 5 ژانویه (16 دی) در جریان یک نشست خبری آنلاین گفت: «ما در این زمینه مشورت کردیم و در نهایت به این توصیه رسیدیم: دو دُز از این واکسن طی 21 تا 28 روز.»

وی گفت: «گروه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت واکسن فایزر را برای مسافران توصیه نمی کند مگر آن که به دلیل محدودیت های جاری در عرضه داروهای ضد کووید، شامل گروه های بسیار پر خطر باشند.»

کراویوتو افزود: «ما هنوز در مورد ایمنی و اثربخشی واکسن پس از یک دُز فراتر از سه چهار هفته مورد مطالعه در آزمایشات بالینی، اطمینان نداریم، اما برای کشورهایی با شرایط استثنایی که برای تأمین واکسن فایزر مشکل دارند، به این نتیجه رسیده ایم که آنها می توانند دُز دوم را تا چند هفته دیرتر تجویز کنند تا به این ترتیب شمار افرادی که دُز اول را می زنند به حداکثر برسد.»

این مسئول سازمان جهانی بهداشت با این حال گفت: «من فکر می کنم باید دست دولت ها را برای این گونه تصمیمات باز گذاشت تا آنها بتوانند با توجه به شرایط همه گیری در کشور خودشان به نتیجه برسند.»

توصیه سازمان جهانی بهداشت: دو دز واکسن کرونا را طی 21 تا 28 روز بزنید

مطالب مشابه