کنایه تند آذری‌جهرمی در واکنش به آرزوی مرگش

منبع: برترین ها

36

1399/10/19

19:42


آذری جهرمی، وزیر ارتباطات پاسخ فردی که برایش آرزوی مرگ کرد را به کنایه داد.

برترین‌ها: آذری جهرمی، وزیر ارتباطات پاسخ فردی که برایش آرزوی مرگ کرد را به کنایه داد.

کنایه تند آذری‌جهرمی در واکنش به آرزوی مرگش

 

مطالب مشابه