دونالد ترامپ در توئیتی نوشت:

برای آن دسته از افرادی که سوال می پرسند در روز بیستم ژانویه در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نخواهم کرد.

ترامپ همچنین در توئیتی دیگر نوشت: ۷۵۰۰۰۰۰۰ وطن‌پرستی که به من، "اول آمریکا" و "دوباره آمریکا را با عظمت کنیم" رأی دادند، صدای رسایی در آینده خواهند داشت. آنها به هیچ شکل، طریق یا گونه مورد بی‌احترامی یا رفتار غیرمنصفانه قرار نخواهند گرفت.