ثبت ۲۰فقره سرقت در کارنامه سارق کابل‌های مخابراتی

منبع: ساتین

30

1399/10/19

21:55


فرمانده انتظامی بردسکن گفت: با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه این متهم  سابقه‌دار را بازرسی و مقادیر قابل‌توجهی کابل مخابراتی، تجهیزات و ادوات برش سیم و کابل کشف شد.

سرهنگ محمود مختاری گفت: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ۲۰فقره سرقت و فروش آنها اعتراف کرد.صداوسیما 

حوادث تلخ حوادث امروز