انهدام بزرگترین باند سرقت مسلحانه در موصل

منبع: ساتین

35

1399/10/19

21:55


 خبرگزاری عراق «واع»؛ نیرویی مشترک از اداره مبارزه با جرم فرماندهی پلیس نینوا، تابع آژانس امور پلیس در وزارت کشور و دستگاه اطلاعات ملی نینوا، موفق به دستگیری بزرگترین باند سرقت مسلحانه شدند، آنها سرقت های مسلحانه بسیاری از صرافی ها در داخل شهر موصل انجام داده بودند.

بیانیه پلیس نینوا می افزاید: شش عضو این باند دستگیر شدند و همراه آنان بخشی از پول های مسروقه به ارزش شصت و پنج ملیون دینار و همچنین شش ملیون دلار به همراه دو قبضه اسلحه و ماشینهایی که از آن استفاده می کردند کشف و ضبط شد.

این بیانیه همچنین می افزاید: اقدامات قانونی علیه آنها صورت گرفته است و اعترافات اولیه آنها ثبت شده است و بر اساس ماده ۴۴۳ قانون مجازات بازداشت شده اند.شفقنا 

 

 

حوادث تلخ حوادث امروز