جهانگیری: دولتِ ما نبود، ایران از دست می‌رفت

منبع: برترین ها

82

1399/10/19

22:00


اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در سفر به سیستان و بلوچستان گفت: اگر گروهی به جز دولت ما سرکار بود در مقابل جنگ اقتصادی، کل ایران را از دست می‎داد.

خبرگزاری فارس: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در سفر به سیستان و بلوچستان گفت: اگر گروهی به جز دولت ما سرکار بود در مقابل جنگ اقتصادی، کل ایران را از دست می‎داد.

جهانگیری: غیر از این دولت بود، ایران از دست می‌رفت

مطالب مشابه