به گزارش رویترز این وزارت افزود که برای خرید ۱۰ میلیون دوز اضافی واکسن توافق کرده و قصد دارد توزیع این واکسن را از ابتدای بهار شروع کند.

 به این ترتیب واکسن مدرنا به واکسن‌های شرکت‌های فایزر/بیونتک و آکسفورد/آسترازنکا که از قبل برای واکسیناسیون همگانی به کار رفته‌اند، افزوده می‌شوند.

انتظار نمی‌رود واکسن مدرنا نقشی در مرحله اول واکسیناسیون همگانی در انگلیس داشته باشد که نیاز به ۲ میلیون واکسیناسیون در هفته برای شش هفته آینده دارد تا به هدف واکسیناسیون گروه‌های با اولویت بالا تا میانه فوریه (اواخر بهمن) برسد.

عرضه واکسن کرونا به انگلیس از بهار آینده آغاز خواهد شد، هنگامی که این شرکت توان تولیدی‌اش را بالا برده باشد.

مت هنکاک، وزیر بهداشت انگلیس گفت: «ما از قبل حدود ۱.۵ میلیون نفر را در سراسر انگلیس واکسینه کرده‌ایم و واکسن مدرنا به ما امکان خواهد داد تا برنامه واکسیناسیون‌مان را هنگامی دوزهای این واکسن در بهار در اختیار قرار گیرد، حتی بیشتر افزایش دهیم.»

انگلیس اکنون ۱۷ میلیون دوز واکسن مدرنا را سفارش داده است و پشت سر آمریکا و اتحادیه اروپا در صف برای دریافت این واکسن قرار دارد.