مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس


27

1399/10/19

22:14


سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز قیام ۱۹ دی، هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی برگزار می‌شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا، بدون حضور جمعیت و به صورت تلویزیونی انجام شد. مردم قم نیز امسال از طریق تلویزیون و شبکه های مجازی مستمع سخنان مقام معظم رهبری بودند.

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

مردم قم پای سخنان رهبری در سالروز یوم الله ۱۹ دی + عکس

منبع: فارس