روز شنبه، تا حد زیادی سرنوشت ادعاهای افزایشی و کاهشی معامله گران مشخص خواهد شد. اگر دلار بتواند مرز ۲۵هزار تومانی را حفظ کند، به احتمال زیاد دیگر خبری از فروش های سنگین نخواهد بود. با این حال، شکست به زیر ۲۵ هزار تومانی می تواند هدف ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومانی را فعال کند.

بازار سکه در هفته گذشته روندی مشابه با دلار داشت؛ روز سه شنبه سقف ۱۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان را تجربه کرد و پس از آن دچار چنان ریزشی شد که حتی نتوانست از مرز ۱۲ میلیون تومانی حفاظت کند. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «جبهه فروش در بازار دلار + نمودار» بخوانید.