معترض مشهورِ طرفدارِ ترامپ دستگیر شد

منبع: برترین ها

63

1399/10/19

22:39


پليس فدرال آمريكا FBI فردى را كه به اتاق نانسى پلوسى رييس مجلس نمايندگان رفت و به مكاتبات او دسترسى پيدا كرده بود را بازداشت كرد. اين فرد ريچارد بارنت نام دارد.

جماران: پليس فدرال آمريكا FBI فردى را كه به اتاق نانسى پلوسى رييس مجلس نمايندگان رفت و به مكاتبات او دسترسى پيدا كرده بود را بازداشت كرد. اين فرد ريچارد بارنت نام دارد.

معترض مشهورِ طرفدار ترامپ دستگیر شد

مطالب مشابه