تفاوت روحيه «فائوچى» در دولت بايدن و ترامپ!

منبع: برترین ها

11

1399/11/3

11:51


رسانه‌ها تصاویر جالبی از تفاوت روحیه «آنتونى فائوچى»، رییس مرکز مبارزه با بیمارى هاى واگیر آمریکا در نشست خبرى دولت بایدن و ترامپ را منتشر کردند.

برترین‌ها: رسانه‌ها تصاویر جالبی از تفاوت روحیه «آنتونى فائوچى»، رییس مرکز مبارزه با بیمارى هاى واگیر آمریکا در نشست خبرى دولت بایدن و ترامپ را منتشر کردند.

تفاوت روحيه آنتونى فائوچى در دولت بايدن و ترامپ!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو