نوجوانِ انتحاری در یغداد خود را تسلیم کرد

منبع: برترین ها

12

1399/11/8

00:32


نوجوان عراقی در بغداد که قصد حمله انتحاری داشته از روی ترس یا عذاب وجدان خود را نیروهای امنیتی معرفی می‌کند.

انطباق: نوجوان عراقی در بغداد که قصد حمله انتحاری داشته از روی ترس یا عذاب وجدان خود را نیروهای امنیتی معرفی می‌کند.

نوجوانِ انتحاری در یغداد خود را تسلیم کرد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو