سرقت نرده‌های یک پل هوایی عابر پیاده در کرج

منبع: برترین ها

77

1399/11/12

11:11


نرده‌های یک پل هوایی عابر پیاده واقع در کرج ایستگاه مترو اتمسفر به سرقت رفت.

برترین‌ها: نرده‌های یک پل هوایی عابر پیاده واقع در کرج ایستگاه مترو اتمسفر به سرقت رفت.

سرقت نرده‌های یک پل هوایی عابر پیاده در کرج

مطالب مشابه


تصویری