خیابان‌های اهواز دوباره دریاچه شد!

منبع: برترین ها

42

1399/11/19

16:54


خیابان‌های اهواز با نخستین بارش زمستانی دوباره دریاچه شد.

خبرآنلاین: خیابان‌های اهواز با نخستین بارش زمستانی دوباره دریاچه شد.

خیابان‌های اهواز دوباره دریاچه شد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو