پراید 131 مدل 99 در شهرهای مختلفی با قیمتی بین 102 تا 110 میلیون تومان عرضه می شود.

پراید ۱۱۱ مدل نیز در بازار قیمتی بین ۱۱۴.۵ تا ۱۳۳ میلیون تومان دارد.

پراید وانت ۱۵۱ نیز با قیمتی بین ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.

قیمت ها انواع پراید در بازار

نام و مدل

شهر

قیمت

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

شاهین دژ

۱۳۳ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

کازرون

۱۲۰ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

بابلسر

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

بابل

۱۲۴ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

جهرم

۱۱۴.۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تهران

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

بهشهر

۱۰۷.۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

لار

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

اسلامشهر

۱۰۹ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

میاندوآب

۱۰۲ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

بندرلنگه

۱۱۱ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

مرند

۱۱۲ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

بابل

۱۱۱ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

ابهر

۱۱۲ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

کامیاران

۱۱۰ میلیون