نقاشی و رنگ آمیزی کودکانه در مورد شهادت امام هادی (ع)

نقاشی و رنگ آمیزی کودکانه در مورد شهادت امام هادی (ع)


منبع: دلگرم

341

1399/11/27

09:20


نقاشی و رنگ آمیزی کودکانه در مورد شهادت امام هادی (ع)

نقاشی امام علی نقی (ع)

نقاشی امام علی نقی (ع) / نقاشی امام هادی

خدا جونم، من امروز
دلم پر از غم شده
از توی باغ دنیا
یک شاخه گل کم شده

نقاشی امام هادی

نقاشی امام علی نقی (ع) / نقاشی امام هادی

زمین چه غصّه داره
کو دَهمین فرشته؟
پر زده رفته ، حالا
خونه ش توی بهشته

نقاشی شهادت امام هادی علیه‌السلام

نقاشی امام علی نقی (ع) / نقاشی امام هادی

روز سوم از رجب شد سامرا غرق عزا
گشت سوگ شیعه واولاد آل مرتضا
شد دهم مهر ولا پنهان به زیر ابر کین
هادی شیعه بشد مسموم از زهر جفا

نقاشی شهادت امام هادی (ع)

نقاشی امام علی نقی (ع) / نقاشی امام هادی

نقاشی و رنگ آمیزی شهادت امام علی نقی (ع)

نقاشی امام علی نقی (ع) / نقاشی امام هادی

نقاشی کودکانه در مورد شهات امام هادی

نقاشی امام علی نقی (ع) / نقاشی امام هادی

رنگ آمیزی در مورد امام هادی

نقاشی امام علی نقی (ع) / نقاشی امام هادی

نقاشی امام دهم

نقاشی امام علی نقی (ع) / نقاشی امام هادی

نقاشی امام علی نقی (ع)

نقاشی امام علی نقی (ع) / نقاشی امام هادی

نقاشی بدون رنگ امام هادی (ع)

نقاشی امام علی نقی (ع) / نقاشی امام هادی


مطالب مشابه