پارکورکارها از سی وسه پل هم بالا رفتند!

منبع: برترین ها

51

1399/11/27

09:58


یک پارکورکار جوان از پل صفوی سی‌وسه پل بالا رفت و فیلم آن را در صفحه خود در اینستاگرام منتشر کرد.

عصر ایران: یک پارکورکار جوان از پل صفوی سی‌وسه پل بالا رفت و فیلم آن را در صفحه خود در اینستاگرام منتشر کرد.

میراث فرهنگی می گوید پل‌های تاریخی اصفهان معبر شهری هستند پس نظارت با شهرداری است.

شهرداری هم‌ می‌گوید پل‌ها آثار تاریخی ست و مسئولیت با میراث فرهنگی.

در میان دعوا سر نخواستن تاریخ صفوی اصفهان، پارکورها‌ درحال تخریب سی و سه‌ پل‌اند.

پارکور‌ها از سی وسه پل هم بالا رفتند!

مطالب مشابه