شاخص کل هم‌وزن هم قرمزپوش شد و با ریزش۱۷۵ واحدی ، ۴۳۶ هزار و ۹۲۶ واحد را ثبت کرد. 

نماد‌های فولاد، شستا، فارس بیش‌ترین تأثیر منفی و نماد‌های فملی، شبندر و فخاس بیشترین اثر مثبت را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

در گروه فرآورده‌های نفتی نماد شپنا در محدوده صفر تابلو و در قیمت ۱۳۳۷ تومان آغاز بکار کرد و شتران در قیمت ۹۶۴ تومان با افت بیش از ۱ درصد و در کف قیمت روزانه دنبال می‌شود. شبندر با خبر افزایش سرمایه، امروز هم با افزایش تقاضا روبروست.

در گروه بانکی‌ها روند معاملاتی منفی است و شاهد شکل گیری صف فروش ۸۴ میلیون سهمی بروی این نماد هستیم. وتجارت در قیمت ۲۹۴ تومان با صف فروش مواجه است و سایر نماد‌ها در کف قیمت روزانه دنبال می‌شوند.

کگل،همراه، سیتا و برکت سبزپوش هستند.

در گروه خودرویی‌ها شاهد برچیده شدن صفوف فروش دو نماد لیدر این گروه خودرو و خساپا در دقایق ابتدایی معاملات بودیم، اما با افزایش عرضه مجددا در کف قیمت روزانه با صف فروش مواجه شدند و خودرو صف فروش بالای ۶۴ میلیون سهمی دارد و #خساپا در قیمت ۲۵۵ تومان صف فروش بیش از ۲۴۱ میلیون سهمی دارد.

در گروه فلزات اساسی نماد فملی که با آغازی مثبت همراه بود با افزایش عرضه در محدوده منفی قرار گرفت و اکنون سهم در قیمت ۱۱۹۹ تومان دنبال می‌شود. فولاد مبارکه در قیمت ۱۲۵۲ تومان در کف قیمت روزانه داد و ستد می‌شود.

نماد شستا در قیمت ۲۲۹۴ تومان با افت حداکثری قیمت و با صف فروش بیش از ۴۹ میلیون سهمی مواجه است.

شبندر، فخاس و وصنعت بیش‌ترین تأثیر مثبت و نماد‌های فولاد، شستا و شپنا یشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.