تصاویری از ‏بارش برف سنگین در مسکو

منبع: برترین ها

13

1399/11/27

10:09


یک زمستان واقعی که در چند سال اخیر سابقه نداشته، مسکو را سفیدپوش کرده است.

فرارو: یک زمستان واقعی که در چند سال اخیر سابقه نداشته، مسکو را سفیدپوش کرده است.

تصاویری از ‏بارش برف سنگین در مسکو

مطالب مشابه