مدیران بازداشتی فروشگاه شهروند آزاد شدند

منبع: برترین ها

30

1399/11/27

10:18


عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از آزاد شدن تعدادی از مدیران دستگیر شده فروشگاه شهروند خبر داد.

خبرگزاری صدا و سیما: عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از آزاد شدن تعدادی از مدیران دستگیر شده فروشگاه شهروند خبر داد.

زهرا نژادبهرام، در خصوص موضوع دستگیری تعدادی از مدیران فروشگاه شهروند در روز گذشته گفت: به دلیل انجام مناقصه‌ای در مورد بیمه فروشگاه‌های شهروند دادستانی تعدادی از مدیران را احضار کرده بود.

وی افزود: این مناقصه دارای ابهاماتی بوده و همین ابهامات سبب دستگیری و احضار آن‌ها شده بود.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: دادستانی برای دو نفر از این افراد درخواست وثیقه کرده بود که این موضوع محقق و در حال حاضر همه افراد دستگیر شده، آزاد شده‌اند.

مطالب مشابه