اعمال محدودیت های کرونایی عید ۱۴۰۰ / فیلم

منبع: گهر

42

1399/11/27

11:01


اعمال محدودبت های کرونایی برای عید ۱۴۰۰ در راه است . معاون درمان ستاد ملی کرونا گفت: نگران شب عید هستیم، هرچه محدودیت بگذاریم، مردم رعایت نکنند فایده‌ای ندارد.

اعمال محدودیت های کرونایی عید ۱۴۰۰ / فیلم, جدید 99 -گهر

محدودیت های کرونایی عید ۱۴۰۰

 

مطالب مشابه