نگرانی از کاهش مشارکت مردم در انتخابات

منبع: برترین ها

44

1399/11/27

11:03


خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی درباره برگزاری انتخابات سال 1400 و همچنین میزان مشارکت مردم در این انتخابات با طرح این سوال که با دوگانه مشارکت کارآمدی چه بکنیم و کدام سمت بایستیم؟ پاسخ داد.

خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی درباره برگزاری انتخابات سال 1400 و همچنین میزان مشارکت مردم در این انتخابات با طرح این سوال که با دوگانه مشارکت کارآمدی چه بکنیم و کدام سمت بایستیم؟ پاسخ داد:

با این فرض محتمل که دشمن بیرونی، رسانه های ضدانقلاب و دنباله های داخلی آنها نیز وظیفه حداکثری خود در انحراف افکار عمومی را همچون همیشه انجام خواهند داد، آنچه که از مبانی انقلاب و منویات رهبر معظم انقلاب فهم می شود اینست که اگر جریان انقلابی همچون برخی دوره ها نتواند به هر دلیلی در مواجهه اخلاقی و مستدل با رقیبش مردم را همراه کند، بهتر است در دوگانه کاذب کارآمدی و مشارکت، سمت مشارکت بایستد. چرا که در این صورت ممکن است با رشد و تجربه عموم مردم حاصل از آزمون و خطا و شناخت مجهولات در آینده، پیشرفت کشور ولو با تاخیر چند ساله اتفاق بیفتد اما قطعا با حضور حداقلی مردم چنین هدفی محقق نخواهد شد یا چندان موثر واقع نمی شود.

شاید این تعبیر دقیق تر باشد که دوگانه کارآمدی - مشارکت اساسا گزاره غلطیست. راه کآرامدی از مسیر مشارکت (هوشمندانه) می‌گذرد اما اگر به هر دلیلی این هوشمندی در مقطعی انجام نشد همه نیروهای انقلاب باید سمت مشارکت بایستند ولو به قیمت انتخاب فرد و دولتی مثل دولت مستقر!

مطالب مشابه