نتیجه تست کرونای ظریف اعلام شد

منبع: برترین ها

29

1399/11/27

11:22


سخنگوی وزارت خارجه نتیجه تست کرونای ظریف را اعلام کرد.

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی وزارت خارجه نتیجه تست کرونای ظریف را اعلام کرد.

نتیجه تست کرونای ظریف اعلام شد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره کسالت روز گذشته ظریف اعلام کرد که وزیر امور خارجه کسالتی داشت که موجب نگرانی شده بود ولی ایشان کرونا ندارند ولی آن کسالت را از ناحیه دیگر باید پیگیری کنند.

خطیب زاده گفت: نتیجه تست امروز و دیروز ایشان منفی اعلام شده است.

مطالب مشابه