رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان

رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان


منبع: برترین ها

64

1399/11/27

11:28


رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان خبر از آمدن بهار و بیدار شدن زمین از خواب زمستانی را می‌دهند.

خبرگزاری مهر: رویش شکوفه های بهاری در نیمه زمستان خبر از آمدن بهار و بیدار شدن زمین از خواب زمستانی را می دهند.

در حالی که تنها نیمی از عمر زمستان سپری شده اما رویش شکوفه‌های بهاری درختان میوه و همچنین گل دادن بوته‌های زمینی، خبر بیدار شدن زمین از خواب زمستانی و خودنمایی بهار می‌دهد.

رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان

رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان

رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان

رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان

رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان

رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان

رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان

رویش شکوفه‌های بهاری در نیمه زمستان

مطالب مشابه