نتیجه تست کرونای ظریف اعلام شد

منبع: سیمرغ

36

1399/11/27

13:33


نتیجه تست کرونای ظریف اعلام شد

سخنگوی وزارت خارجه نتیجه تست کرونای ظریف را اعلام کرد.

تست امروز و دیروز ظریف منفی اعلام شد


سخنگوی وزارت خارجه نتیجه تست کرونای ظریف را اعلام کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره کسالت روز گذشته ظریف اعلام کرد که وزیر امور خارجه کسالتی داشت که موجب نگرانی شده بود ولی ایشان کرونا ندارند ولی آن کسالت را از ناحیه دیگر باید پیگیری کنند.

خطیب زاده گفت: نتیجه تست امروز و دیروز ایشان منفی اعلام شده است.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.irمطالب مشابه