مجید فراهانی روز دوشنبه در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران با اشاره به نقش مهم سازمان بهشت زهرا در پاندمی کرونا گفت: پزشکان عملیاتی شهر سالم و تطهیرگران سازمان بهشت زهرا مستقیما با ویروس کووید ۱۹ در ارتباط بوده و طبق آماری که داریم تعدادی از پزشکان شهر سالم یا مبتلا شده اند و یا جان خود را از دست داده اند و همچنین تطهیرگران با فوت شدگان کرونا در تماس مستقیم هستند.

وی با اشاره به درخواست از وزیر بهداشت افزود: بنا است درخواستی از وزارت بهداشت داشته باشیم که با توجه به اولویت بندی ها این عزیزان در اولویت باشند.  

فراهانی عنوان کرد: باید از زحمات این عزیزان تشکر و قدردانی کرد. تطهیرکنندگان سازمان بهشت زهرا در پاندمی کرونا به خوبی عمل کردند چرا که در این ایام هر روزه در شرایط استرس زا به انجام خدمات برای متوفیان کرونا می پردازند.

هفته گذشته با دستور رییس جمهوری واکسیناسیون برای پیشگیری از کرونا آغاز شد.