شعر طنز روز مهندس

109

1399/11/27

14:56


شعر طنز روز مهندس،شعر طنز،طنز خنده دار،مطالب طنز

 

گرفتم بعد عمری مدرکی چند و اینجانب شدم حالا مهندسندانستم که ریزد از چپ و راست ! ز پایین و از آن بالا مهندسغضنفر گاری اش را هول نمیداد! دِ یالا هول بده یالا مهندستقی هم چونه میزد کنج بازار ! نمی ارزه واسم والا مهندس!به مرد قهوه چی میگفت اصغر !دو تا چایی قند پهلو مهندسشنیدم کودکی میگفت در ده !به مردی با چپق خالو مهندسز جنب دکه ای بگذشت مردی !صدا آمد ” آب آلبالو مهندس “خلاصه میخورد خون جماعت !همیشه بدتر از زالو مهندس !شنیدم با تشر میگفت معمار !به آن وردست حمالش مهندسیهو یاد سکینه کردم ای داد !فدای آن لب و خالش مهندسشنیدم که عمل کرده دماغش خبر داری از احوالش مهندس؟!شنیدم بعد تنظیمات بینی !بهش میگن همه خانوم مهندسشنیدم بچه زاییده دوباره بگو هشتا کمه خانوم مهندس!؟سرت رو درد آوردم من مهندس !سخن از هر دری اومد مهندسیکی سیگار میخواد اون سمت دکه !برو که مشتری اومد مهندس

منبع:beshno2.blogfa.com

 

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

مطالب مشابه