کنایه رادش به برخی بازیگران سینما و تلویزیون

منبع: برترین ها

58

1399/11/27

15:16


ویدئویی از کنایه نصرالله رادش به بازیگرانی که با پارتی‌بازی وارد سینما و تلویزیون شدند را ببینید.

برترین‌ها: ویدئویی از کنایه نصرالله رادش به بازیگرانی که با پارتی‌بازی وارد سینما و تلویزیون شدند را ببینید.

کنایه رادش به برخی بازیگران سینما و تلویزیون

مطالب مشابه