خرابی های زمین لرزه در فوکوشیمای ژاپن + عکس

خرابی های زمین لرزه در فوکوشیمای ژاپن + عکس


25

1399/11/27

15:53


زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۱ ریشتر دراستان فوکوشیما واقع در ۴۰ کیلومتری نیروگاه هسته ای شماره یک فوکوشیما ژاپن رخ داد.

خرابی های زمین لرزه در فوکوشیمای ژاپن + عکس

خرابی های زمین لرزه در فوکوشیمای ژاپن + عکس

خرابی های زمین لرزه در فوکوشیمای ژاپن + عکس

خرابی های زمین لرزه در فوکوشیمای ژاپن + عکس

خرابی های زمین لرزه در فوکوشیمای ژاپن + عکس

خرابی های زمین لرزه در فوکوشیمای ژاپن + عکس

خرابی های زمین لرزه در فوکوشیمای ژاپن + عکس