نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی در سایت اصولگرا

منبع: برترین ها

36

1399/11/27

19:04


یک نظرسنجی صورت گرفته نشان می دهد که آرای حسن خمینی از محمد جواد ظریف نیز امکان پیشی گرفتن دارد!

جهان نیوز نوشت: یک نظرسنجی صورت گرفته نشان می دهد که آرای حسن خمینی از محمد جواد ظریف نیز امکان پیشی گرفتن دارد! نتایج نظرسنجی ذیل بر اساس جواب های، پاسخ گویان بالقوه است. پاسخگویان بالقوه عبارتند از افرادی که احتمال دارد در انتخابات شرکت کنند (شامل افرادی که گفته اند؛ حتما در انتخابات شرکت می کنم، احتمالا شرکت می کنم، احتمالا شرکت نمی کنم و هنوز تصمیم نگرفته ام)

نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی در سایت اصولگرا

از میان پاسخگویان بالقوه شرکت کننده در انتخابات 25.2 درصد به «ابراهیم رئیسی 10.3 درصد به «محمدباقر قالیباف»، 5.4 درصد به «سیدحسن خمینی» و 5 درصد به «محمدجواد ظریف» رای خواهند داد. لازم به ذکر در تمامی نظرسنجی سابق ظریف بالاتر از سیدحسن خمینی بوده است.

بر اساس این نظرسنجی همچنین بقیه کاندیداهای احتمالی نیز رای آنها به شرح ذیل است:

سعید جلیلی( 2 درصد)، محسن هاشمی رفسنجانی( 1.9) محسن رضایی (1.5 درصد)، سعید نمکی (1.1) ، اسحاق جهانگیری( 1 درصد) ، محمدرضا عارف(0.9)، علی لاریجانی(0.9)، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی(0.9)، سعید محمد(0.8)، مسعود پزشکیان(0.8)، علی نیکزاد(0.6)، حسین دهقان(0.4)، عزت الله ضرغامی(0.3)، صادق خرازی(0.1)، هنوز تصمیم نگرفته ام(13.7)، سایر(0.9)، هیچکدام(4.7)

مطالب مشابه