کشتار پرندگان «باغ پرندگان قم» به دلیل آنفلوآنزا

منبع: برترین ها

45

1399/11/27

19:37


سه ماه پس از افتتاح و هزینه ۳۰ میلیارد تومانی در باغ پرندگان قم، پرندگان این باغ را کشتند.

ایرنا: سه ماه پس از افتتاح و هزینه ۳۰ میلیارد تومانی در باغ پرندگان قم، پرندگان این باغ را کشتند.

کشتار پرندگان «باغ پرندگان قم» به دلیل آنفلوآنزا

مطالب مشابه