‌ایران بازرسی سرزده‌ی آژانس اتمی را متوقف می‌کند

منبع: برترین ها

19

1399/11/27

20:13


کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی گفت: ایران تصمیم خود برای پایان دادن به بازدیدهای سرزده بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای خود از هفته آینده را به اطلاع آژانس رسانده است.

کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی گفت: ایران تصمیم خود برای پایان دادن به بازدیدهای سرزده بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای خود از هفته آینده را به اطلاع آژانس رسانده است.

مطالب مشابه